CA

La Direcció i el personal del Càmping us donen la benvinguda i us desitgen una agradable estada.

Reglament intern

 • ACCÉS  

L'accés al terreny del càmping i la utilització dels seus serveis està reservat per als que hagin contractat la seva estada al càmping. La Direcció del Càmping es reserva el dret d'admissió i cancel·larà el contracte als campistes que torbin la pau, faltin a les elementals normes de convivència social i educació, no respectin la normativa interna i en general, no respectin els principis de la vida civilitzada tal com estableix aquest Reglament Oficial i el Règim Interior de càmping de la FCC

1.1 Seguretat: Per a millorar la seguretat i la qualitat del nostre servei, es limitarà l'accés al càmping i l'ús de les instal·lacions exclusivament per a clients amb braçalet identificatiu.

1.2 Braçalet: Al moment de formalitzar l'entrada serà necessària la presència de totes les persones que s'allotgin dins del nostre recinte. El braçalet acreditatiu del client és d'ús obligatori dins del recinte del càmping. No es permetrà l'entrada a cap instal•lació sense portar-ne.

1.3 Animal domèstic: El client té l'obligació de comunicar, al moment de la inscripció, si és posseïdor d'un animal domèstic; en aquest cas ha d'inscriure’l al contracte d'entrada, declarant la seva raça i / o encreuament, i acceptant la legislació vigent que li pugui afectar així com la reglamentació del càmping estipulada al contracte d'entrada. Al càmping Sènia Cala Gogo no estan admesos a temporada alta. Verifiqueu dates a la web o consulteu al càmping. Veieu més informació sobre els gossos al càmping al punt 13.

 • INSCRIPCIÓ

El contracte estarà signat pel client, acceptant el que hi consta. Tota modificació del que s’ha declarat, s'ha de comunicar a la recepció immediatament. El titular de la fitxa d'inscripció haurà de ser major d'edat, mostrar DNI o passaport vigent i serà el responsable de tots els actes i perjudicis que puguin ocasionar ell i / o els seus acompanyants. Les reserves hauran de pagar-se abans de l'arribada. Les arribades sense reserva, hauran d'abonar el total de l'estada prevista a la seva arribada.

 • PARCEL·LES

3.1 Arribada

L’arribada de les reserves és a partir de les 13h

S’ha d'ocupar sempre el número de la parcel·la prèviament adjudicada. Fins i tot en el supòsit que l'arribada fos posterior o la sortida fos anterior a l'estada contractada, s'haurà d'abonar la totalitat de la reserva. La parcel·la s'haurà de desallotjar abans de les 12h del dia de sortida.

3.2 Normes a seguir per a la seva correcta col·locació.

Només podrà ocupar la seva parcel·la un cop disposi del contracte d'entrada on està especificat el número de la parcel·la. Està terminantment prohibit canviar la parcel·la que li hagi estat assignada a la seva arribada sense prèvia confirmació de la recepció. En el cas que vulgui allargar la seva estada ha de sol·licitar i obtenir la conformitat de la recepció amb antelació.

 

BUNGALOWS, MOBIL-HOMES i GLAMPING

4.1 Arribada:

L'horari d'arribada serà de 16h. a 21h.

 

El càmping podrà sol·licitar a la seva arribada una fiança com a garantia front a possibles desperfectes de l'allotjament. Aquest import serà retornat íntegrament a la sortida un cop comprovat que l'estat de neteja i conservació de l'allotjament és adequat.

 

3.2 Normes a seguir específiques a l'allotjament.

Només podrà ocupar el seu allotjament un cop disposi del contracte d'entrada on està especificat el número d'allotjament. Els animals domèstics no estan permesos als bungalous i / o mobil-homes excepte en els quals està específicament indicat. No es permet col·locar cap mena de tenda (p.ex. per a nens). Ocupació màxima per allotjament segons el tipus escollit. Per raons de seguretat està completament prohibit superar el nombre d'ocupants previst per al tipus d'allotjament reservat. Un nadó o un nen compte com a persona en la seva totalitat. S'ha d'ocupar únicament l'allotjament i la zona de parcel·la prèviament adjudicat.

 

 • PAGAMENT DE LA SEVA ESTADA I SORTIDA: PARCEL·LES I ALLOTJAMENTS / MOBIL HOMES / GLAMPING

Els clients hauran de pagar les estades abans de l'arribada. Les arribades sense reserva, hauran d'abonar el total de l'estada prevista a la seva arribada. Un cop reservat en ferm un allotjament, l'estada contractada s’haurà de pagar íntegrament en qualsevol cas, fins i tot en els supòsits en què l'arribada fos posterior o la sortida anterior a l'estada contractada.

L'allotjament ha de deixar-se lliure abans de les 11h.

 • VISITES

6.1 Visita a clients allotjats al càmping.

Únicament s'admetrà la visita de persones que tinguin familiars o amics allotjats al càmping.

La visita gratuïta té durada màxima d'1 hora i ha de dipositar a la recepció un document oficial (DNI.). El visitant NO podrà fer ús de les instal·lacions del càmping. Superada aquesta hora, estarà subjecte a tarifa. Tots els visitants hauran de presentar-se a la recepció per a l'accés al recinte. El visitant que vulgui gaudir de les instal·lacions podrà fer-ho pagant prèviament i haurà d'anar identificat amb un braçalet.

 

6.2 Vehicles

Els visitants no tenen dret a entrar cap vehicle al càmping. L'estacionament al pàrquing de l'entrada està subjecte a tarifa i a disponibilitat.

 • VEHICLES

La velocitat dels vehicles està limitada a 10 km / h.

De 00h.a 07h en alguns càmpings o de 00h a 08h en d'altres, queda prohibida la circulació de vehicles. Preguem verifiqui aquest horari al càmping a la seva arribada.

Es prohibeix l'ús de patinets a motor i / o elèctrics a menors de 16 anys i l'ús de mini-motos, quads i similars en tots els casos.

Qualsevol vehicle que molesti per soroll excessiu, estarà prohibit.

 

7.1 No es permet l'entrada al càmping de cap vehicle que no estigui subjecte a tarifa.

7.2 Pàrking de l'entrada.

L'estacionament de vehicles al pàrquing està reservat als clients del Càmping.

El Càmping ofereix la possibilitat d'estacionar el seu vehicle al pàrquing de l'entrada a partir de les 00h. sempre que hi hagi lloc, sense obstaculitzar l'entrada i / o sortida dels cotxes i mai als pàrquings coberts. El vigilant de nit és l'encarregat en tot cas d'informar de l'ocupació de l'aparcament.

 

HORES DE DESCANS

Per tal de no molestar els veïns, les TV, ràdios, etc. hauran de tenir el volum baix. Entre les 00h. i les 08h. es consideren hores de descans i han d'adaptar-se les conductes.

 

FONTS

Les fonts del càmping subministren aigua potable i, per tant són per a ús exclusiu de recollida d'aigua. Per evidents motius d'higiene no es permet utilitzar les fonts per a cap tipus de neteja personal, ni per rentar roba, estris de cuina, els peus, les sabatilles, etc.). Naturalment tampoc es pot buidar-hi cap tipus de substància ("WC químics", restes de menjar, etc.)

 

AIGÜES RESIDUALS

Es prohibeix l’abocament a terra i a les fonts. Només als WC químics situats als blocs sanitaris estan destinats a aquesta finalitat.

 • MINICLUB

El miniclub és per a nens de 04 a 12 anys, prèvia inscripció. Els nens podran gaudir de forma gratuïta de les activitats. NO és una guarderia. Els pares han d'estar localitzables en tot moment.

 • PISCINES

És obligatori dutxar-se abans de submergir-se a la piscina. Tots els menors de 12 anys i qualsevol menor de 18 anys o persona dependent que no sàpiga nedar han de ser acompanyats d'un adult que assumeixi tota responsabilitat.

 

12.1 Tumbones: L'ús de les tumbones és per a tots els clients del Càmping. Es prega un comportament civilitzat i respectuós perquè tots puguem gaudir-ne. Es prohibeix expressament reservar les tumbones quan no s'estigui en el recinte de la piscina; el càmping es reserva el dret  d’alliberar les tumbones que incompleixin aquesta disposició, i dipositarà els estris que estiguin a la tum,bona en un dipòsit comú a la zona de piscina.

 

12.2 Utilització de matalassos i flotadors:

L'ús de matalassos no està permès a cap de les piscines. A la piscina per als nens està autoritzat l'ús de flotadors.

 

12.3 Utilització de pilotes:

Només es permet l'ús de pilotes als nens a les piscines infantils i per als jocs organitzats per l'equip d'animació.

 

12.4 Utilització d'ulleres de busseig:

Les ulleres de busseig estan permeses sempre que no siguin de vidre o cap altre material que es pugui trencar.

 

12.5 Està terminantment prohibit en totes les piscines:

Banyar-se amb samarreta, roba interior, sabates, tovalloles, roba en general i altres objectes. L'ús de pistoles d'aigua. Anar en bicicleta o patinet. Llançar-se a l'aigua de cap. S'excusarà l'ús de samarretes a la piscina per prescripció mèdica. Es permet l'ús de "burquini" homologat per a les dones a les que la seva religió els impedeixi utilitzar banyador o bikini.

 

12.6 Animals: L'entrada al recinte de les piscines als animals domèstics està prohibida.

12.7 Tobogans: Només està permès baixar pel tobogan d'un en un i assegut cap endavant. Està prohibit obstaculitzar el tobogan i aturar-se a la meitat del trajecte. Respecteu els horaris i els cartells específics de normes de cada tobogan.

 

 • ANIMALS DOMÈSTICS

S'ha d'evitar deixar-los sense atenció i mai han d'estar solts.

L'accés o prohibició de l'accés dels animals als diferents establiments pot estar indicat a l'entrada de l'establiment i / o al web. Si estan permesos, és imprescindible que el propietari de l'animal vingui amb el carnet de vacunacions actualitzat i a disposició el personal de càmping. El fet de no presentar aquest carnet pot implicar que l'animal no tingui l'entrada permesa a les instal·lacions de càmping la qual cosa no permetrà en cap cas la modificació o anul·lació de la reserva per aquest motiu. Quan els gossos facin les seves necessitats al càmping, aquestes hauran de sempre ser recollides. No estan permesos en els bungalous / mobil-homes / glamping del càmping, excepte si s'indica el contrari. Les races de gossos considerades potencialment perilloses tenen prohibida la seva entrada al càmping (Akita Inu, American staffordshire terrier, Doberman, Dogo Argentí, Fila Brasileiro, Pitt Bull Terrier, Rottweiller, Staffordshire Bull Terrier, Tosa Inu i altres). La direcció es reserva el dret de no permetre l'entrada o expulsar gossos que consideri que tenen un comportament inadequat.

 • JOCS/ESPORTS

Per tal d'evitar molèsties a altres campistes, els jocs i esports es faran a zones destinades a aquest efecte. L'ús de làser i pistoles de balins, així com altres jocs perillosos està totalment prohibit.

 • BARBACOES

Prèvia autorització signada a recepció, i supeditada al pla ALFA de la Generalitat de Catalunya, s'autoritza l'ús de barbacoes de gas o carbó dins de la parcel·la sempre que siguin homologades i no es faci una flama que superi l'alçada dels costats de la barbacoa. Mai es farà foc directament al terra. La direcció del càmping es reserva el dret de prohibir l'ús de les barbacoes de manera global o individualitzada si ho considera perillós.

 • BROSSA

El càmping fa recollida selectiva d'escombraries. Preguem ajudin a respectar el medi ambient utilitzant els contenidors destinats a aquest fi.

 • ASSEGURANCES

El càmping no es fa responsable dels robatoris dins del recinte del càmping i pàrquing de l'entrada. No respondrà de danys que no li siguin directament imputables per fenòmens meteorològics o naturals, com ara resina dels arbres, pluges, vent, inundacions, etc. Tampoc si el vehicle del client pateix danys per xocar contra vorades, arbres, branques, etc.

 • INSTAL·LACIÓ i SUBMINISTRE ELÈCTRIC

Per raons de seguretat les portes dels armaris elèctrics han de romandre sempre tancades. Els cables elèctrics han de disposar de connexió a terra i han d'estar degudament aïllats. No s'autoritzen els empalmaments a l'exterior. Cada parcel·la disposa de només una presa d'electricitat.

ARBRES I PLANTES

Es prega als campistes que respectin els arbres i les plantes i que no admetin que ningú les maltracti. Està prohibit lligar filferros als arbres o clavar-hi claus. Es podran lligar cordes, sense tensar massa i protegint la planta o l'arbre.

 • RENTACOTXES

Si el càmping té un rentacotxes, aquest serà l'únic lloc on està permès rentar-los.

Aquesta normativa és d'obligat compliment per a tota persona que accedeixi al càmping i per al bé comú dels campistes. Agraïm la vostra col·laboració i comprensió.